Aequalitas | rentmeesters & taxateurs

Aequalitas is een rentmeesterskantoor dat werkzaam is van het weids agrarisch landschap tot en met de rand van het stedelijk gebied. De dynamiek in het landelijk gebied is groot vanwege de toenemende maatschappelijke vraagstukken en opgaven op gebied van infrastructuur, natuur, energie, waterbeheersing en bodemdaling. Maar hoe verhoudt zich dat tot een gezonde agrarische sector.

Het zoeken naar creatieve oplossingen in situaties met tegengestelde belangen is kenmerkend in de rentmeesterij.

Aequalitas verricht werkzaamheden voor alle soorten overheden (landelijk, provincies, waterschappen en gemeenten), maar ook voor ingenieursbureaus, nutsbedrijven of commerciële organisaties alsmede agrariërs en particulieren.

Het uitvoeren van taxaties van agrarisch vastgoed, het opstellen van onteigeningstaxaties met bijbehorende advieswerkzaamheden en beoordeling van planschade en nadeelcompensatieverzoeken behoren tot de dagelijkse praktijk.

Kortom, voor vraagstukken op het gebied van grondzaken in het landelijk gebied wordt samen met de opdrachtgever gezocht naar antwoorden en oplossingen.

Aangesloten bij

Wat doet een rentmeester

Onze opdrachtgevers

Enkele opdrachtgevers waarvoor Aequalitas werkzaamheden verricht of heeft verricht zijn: