Exploitatieplan

Een gemeente kan een exploitatieplan opzetten wanneer grondeigenaren een bouwplan willen uitvoeren, maar de gemeente is geen eigenaar van de grond. Het belangrijkste aspect van het exploitatieplan is het verhalen van (een deel van) de kosten op de eigenaren van de grond. Het is vaak mogelijk hier een overeenkomst over te treffen zonder dat er een exploitatieplan gemaakt dient te worden. Krijgt u toch te maken met een exploitatieplan en wilt u weten of het terecht is of wilt u gewoon meer informatie? Dan kan Aequalitas u van dienst zijn.

Wat is een exploitatieplan?

Een exploitatieplan is een plan dat de gemeente opstelt wanneer er geen anterieure overeenkomst is. Dit is noodzakelijk wanneer de gemeente geen eigenaar is van de grond en toch dekking van de kosten moet verzekeren volgens de grondexploitatiewet. In het exploitatieplan of in de anterieure overeenkomsten worden afspraken over het kostenplaatje vastgelegd. 

Wanneer de grondeigenaren op grond die niet van de gemeente is willen bouwen, betalen de grondeigenaren grondexploitatiekosten. De betalingsregeling is vastgelegd in een anterieure overeenkomst of exploitatieplan. Naast het kostenverhaal, kunnen ook specifieke locatie-eisen in het plan worden opgenomen.

Exploitatieplan voorbeeld

Een exploitatieplan kan worden opgesteld wanneer de gemeente te maken heeft met een of meerdere grondeigenaren. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de gemeente een nieuwe weg wil aanleggen over grond die niet van de gemeente is. Ook kan een exploitatieplan nodig zijn voor woningbouw. In een exploitatieplan kan namelijk ook worden vastgelegd in welke fases de bouw wordt uitgevoerd. In het geval van woningbouw aan een drukke weg kan er bijvoorbeeld een bepaling in het exploitatieplan worden opgenomen dat de bouw niet mag starten voordat de aanbesteding voor een geluidswal rond is.

Een exploitatieplan voor woningbouw

In het geval van de bouw van woningen kan een exploitatieplan ook bepalingen bevatten over de soort woningen die gebouwd mogen worden. Zo kan de gemeente eisen stellen aan de hoeveelheid sociale huur- en koopwoningen. Wanneer dit niet wordt gedaan, is de kans zeer klein dat deze woningen namelijk ook gerealiseerd worden. De gemeente kan het bestemmingsplan en het exploitatieplan combineren om de bevolking te verzekeren van voldoende huizen van een specifieke categorie. Zo kan de overheid ingrijpen in de bouw van woningen.

Anterieure overeenkomst

Voorafgaand aan een exploitatieplan kunt u een anterieure overeenkomst met de gemeente treffen. Hierin kunt u een betalingsregeling vastleggen. Betreft het bouwplan meerdere grondeigenaren en gaat een van de eigenaren niet akkoord? Dan zal er nog een exploitatieplan komen. In het exploitatieplan wordt de verplichte betalingsregeling vastgesteld aan de hand van de opbrengsten van de bouwplannen. Vaak is het treffen van een anterieure overeenkomst voor alle partijen voordeliger.

Hulp bij exploitatieplan

Een exploitatieplan kan voor veel grondeigenaren een uitdaging zijn en voor veel verwarring zorgen. Aequalitas kan u helpen wanneer u te maken krijgt met een exploitatieplan. Zo kunnen we controleren of de kostenregeling naar behoren is vastgelegd en al uw vragen beantwoorden. Wenst u liever een anterieure overeenkomst? Dan kunnen we u ook hierover adviseren. Zo kunnen we u advies geven over het wel of niet accepteren van de overeenkomst. Accepteert u deze niet, dan kunt u een exploitatieplan verwachten.

Schakel Aequalitas in

Wilt u een bouwplan realiseren op grond waar u (mede)eigenaar van bent? Dan kunt u een beroep doen op Aequalitas. We ondersteunen u graag in de onderhandelingen met de gemeente en kunnen u van een eerlijk advies voorzien in het treffen van een anterieure overeenkomst. We zien namelijk graag dat u eerlijk behandeld wordt en de kostenverdeling in uw voordeel uitvalt. In het geval van een exploitatieplan helpen we u graag met het bedenken van mogelijkheden voor het uitvoeren van de bouw.

Kan aequalitas u van dienst zijn?

Wilt u weten wat Aequalitas voor u kan doen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

contactformulier