Koninklijk Besluit (KB) bedrijventerrein Dordtse Kil IV

Gepubliceerd door Arjan Jalving

06 oktober 2022

Het koninklijk besluit (KB) is geslagen, waarbij een viertal percelen ter onteigening zijn aangewezen. Deze percelen zijn benodigd voor de realisatie van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV te Dordrecht. Aequalitas heeft in opdracht van de gemeente Dordrecht de samenstelling van het onteigeningsdossier verzorgd en de administratieve procedure begeleid. Het KB kunt u hier raadplegen.

Interessante aspecten van dit KB zijn de planologische grondslag en het beroep op zelfrealisatie middels erfpacht. Het onderliggende bestemmingsplan voor deze Titel IV onteigening is een bestemmingsplan met een verbrede reikwijdte als bedoeld in artikel 7c van het Besluit Uitvoering Chw (crisis en herstelwet), waardoor er sprake is van een planperiode van 20 jaar. In de beantwoording van de zienswijzen van reclamanten op dit punt refereert de Kroon uitsluitend aan toetsing van de nut en noodzaak zoals dat te doen gebruikelijk is.

Reclamanten hebben kort voor de hoorzitting een aanbod gedaan om de benodigde gronden in erfpacht uit te geven in combinatie met een poging tot zelfrealisatie. De Kroon oordeelt echter dat er geen concreet plan is voor zelfrealisatie, dat uit de minnelijke onderhandelingen volgt dat reclamanten eerder niet bereid waren tot zelfrealisatie een dat het nu geopperd wordt na het verzoekbesluit.