Rentmeester Overijssel

Aequalitas houdt zich als rentmeester in Overijssel bezig met beheer, taxatie en verwerving van onroerend goed. Het landschap in ons land, en dus ook in Overijssel, verandert continu. Er worden bijvoorbeeld nieuwe woningen gebouwd en wegen aangelegd. Maar ook onderwerpen als energiewinning, waterbeheersing en bodemdaling vragen soms om veranderingen in het landschap. Als rentmeester in Groningen kunnen we namens agrariërs, overheden, particulieren en commerciële bedrijven naar een oplossing zoeken wanneer er verschillende partijen met andere belangen zijn. 

Aequalitas als rentmeester in Overijssel

Bij Aequalitas vinden we het belangrijk dat het gelijkheidsbeginsel wordt nageleefd. Dat is ook waar onze naam vandaan komt; Aequalitas is Latijns voor ‘gelijkheid’. Als meerdere belangen een rol spelen, is het belangrijk om een passende oplossing te vinden. Wordt er vanuit de overheid een onteigeningsprocedure gestart? Dat mag vanuit maatschappelijk belang. Bovendien dient de eigenaar van het onroerend goed een eerlijke compensatie te ontvangen. Als rentmeester in Overijssel dragen we graag bij aan een oplossing die voor alle partijen acceptabel is.

Wat kunnen wij als rentmeester in Overijssel voor u betekenen?

Grondverwerving

Een van onze specialismen is grondverwerving: het verwerven van onroerende zaken voor het maatschappelijk belang. Wij streven hierbij naar een oplossing die voor zowel de overheid als de eigenaar van het onroerend goed acceptabel is. Omdat wij over jarenlange expertise beschikken en zelf een agrarische achtergrond hebben, slagen we er vrijwel altijd in om een acceptabele oplossing te vinden.

Taxaties

Een taxatierapport is bij verschillende vraagstukken vereist. Een taxatie is bijvoorbeeld essentieel bij een onteigeningsprocedure, maar ook wanneer u een financiering aanvraagt. Als rentmeester in Groningen helpen wij u graag bij de taxatie van een perceel. Wij voeren iedere taxatie uit volgens de richtlijnen van het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT). Op die manier bent u ervan verzekerd dat het taxatierapport bruikbaar is.

Zakelijke rechten

Niet altijd is het verwerven van onroerend goed een passende oplossing. In sommige gevallen is dit buiten proportie. In deze situatie worden er vaak zakelijke rechten toegekend. De grondeigenaar wordt dan bepaalde verplichtingen opgelegd, maar hetzelfde geldt voor de houder van het recht. Er kunnen bijvoorbeeld zakelijke rechten worden toegewezen wanneer men een hoogspanningsmast boven het perceel wil plaatsen. Wanneer er zakelijke rechten worden toegekend, kunnen wij een adviserende rol aannemen. Daarnaast kan de rentmeester in Overijssel taxatierapporten of overeenkomsten opstellen.

Grondbeleid

In sommige gevallen moet de overheid meerdere stukken grond verwerven om een groot project te kunnen voltooien. In dit geval kunnen wij de overheid van dienst zijn op het gebied van grondbeleid. Wij kunnen onder meer een aankoopstrategieplan opstellen. Daarnaast kunnen wij ook de verwerving van het onroerend goed verzorgen. Zo helpen we bijvoorbeeld om onteigeningsdossiers op te bouwen.

Compensatie bij onteigening

Indien de overheid een onteigeningsprocedure start, kunt u ook als particulier of agrariër een beroep op onze dienstverlening doen. Als rentmeester in Overijssel vinden we het belangrijk dat de oplossing acceptabel is voor alle betrokken partijen. Bij een onteigeningsprocedure kunnen wij u bijvoorbeeld helpen om nadeelcompensatie of planschade aan te vragen. Daarnaast kunnen wij de waarde van uw perceel (en bedrijf) te taxeren, zodat u alle schade vergoed krijgt vanuit de overheid. Het is namelijk wettelijk vastgelegd dat u geen vermogens- of inkomensschade mag oplopen na een onteigeningsprocedure.

Kavelruil

Het komt ook voor dat zowel de overheid als een grondeigenaar de voorkeur geeft aan kavelruil. Dit kan voor een grondeigenaar diverse voordelen met zich meebrengen. Er is bijvoorbeeld geen sprake van overdrachtsbelasting en de hypotheek van het huidige perceel kan overgezet worden. Bovendien komt u als grondeigenaar mogelijk ook in aanmerking voor een subsidie. Aequalitas treedt op voor zowel overheden als grondbezitters die een kavelruil prefereren.

Kunnen wij u van dienst zijn als rentmeester in Overijssel?

Heeft de overheid plannen die mogelijk tot de onteigening van uw perceel leiden? Of is er al sprake van een onteigeningsprocedure? Als rentmeester in Overijssel staan we voor u klaar! Wij zorgen ervoor dat u geen vermogens- of inkomensschade oploopt.

Kan aequalitas u van dienst zijn?

Wilt u weten wat Aequalitas voor u kan doen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

contactformulier