Energietransitie Friesland

Wat betekent de energietransitie voor Friesland? De vraagstukken zijn complex. Bovendien zijn de belangen vaak tegengesteld. Aequalitas kan u de juiste ondersteuning bieden. Wij voorzien u graag van advies. Dankzij onze ruime kennis en expertise kunnen wij zorgen voor een eerlijke oplossing voor alle betrokken partijen. Als rentmeesterskantoor bieden wij u verschillende diensten aan. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld bijstaan wanneer u als agrarisch bedrijf of particulier een verzoek om nadeelcompensatie of planschade doet. Ook kunt u bij ons terecht voor de taxatie van uw bedrijf en diverse typen percelen. Vraag een offerte aan als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn.

Onteigeningstaxaties

Wij bieden u diverse diensten aan. Door de energietransitie in Friesland kloppen bijvoorbeeld veel agrarische bedrijven bij ons aan voor onteigeningstaxaties. Wij kunnen u ondersteunen en adviseren bij onteigeningstaxaties, of u nou midden in een onteigeningsprocedure zit of een onteigeningsprocedure wil voorkomen. Het beschikken over de juiste kennis en expertise is bij dergelijke procedures essentieel. Door onze brede kennis en expertise zijn wij uitstekend in staat om een taxatierapport op een zorgvuldige manier voor u op te stellen. Bij het opstellen van een taxatierapport helpen wij u met een goede onderbouwing. 

Een eerlijke overeenstemming bij grondverwerving

De energietransitie in Friesland maakt grondverwerving een ingewikkeld vraagstuk.  Om projecten die in het algemeen belang zijn te realiseren – dit betreft vaak infrastructuur, bedrijventerreinen en natuurgebieden – moet grond worden verworven. Dit is echter een schaars goed. Bovendien hebben de betrokken partijen vaak tegengestelde belangen. Het is ons doel om tot eerlijke oplossingen te komen. Wij willen voorkomen dat de gevolgen van een overeenstemming voor u nadelig zijn. Dit proberen wij te bereiken door u van gedegen advies te voorzien. Wij beschikken over de specifieke kennis die relevant is bij de verwerving van onroerende zaken. Denk bijvoorbeeld aan kennis van fiscale wet- en regelgeving of erfpacht. 

Advies bij zakelijke rechten

Voor de energietransitie in Friesland is het zakelijk recht een relevant vraagstuk. Veel mensen hebben hier vragen over. Het is immers van belang om optredende gewasschade of gevolgschade zo veel mogelijk te voorkomen. Het toepassen van zakelijke rechten is essentieel om de proportionaliteit van grondverwerving te waarborgen. Omdat zakelijke rechten niet gebonden zijn aan eigenaren, is het extra belangrijk dat het vertrouwen tussen eigenaren en rechthebbenden gewaarborgd blijft. Wat zakelijke rechten betreft, kan Aequalitas ondersteuning bieden middels het geven van advies, het opstellen van overeenkomsten en het uitbrengen van taxatierapporten.

Brede expertise

De energietransitie in Friesland die ten grondslag ligt aan veel grondzaken, draagt bij aan de complexiteit. De juiste vakkundigheid is dan essentieel. Wanneer u aanklopt bij Aequalitas, kunt u er zeker van zijn dat u advies krijgt van ervaren specialisten. Niet alleen is onze ervaring uitgebreid. Deze is ook zeer uiteenlopend. Zo zijn wij enerzijds werkzaam geweest in de agrarische sector en anderzijds in bestuurlijke omgevingen. We zijn bekend met wat er zowel binnen agrarische bedrijven, als binnen bestuurlijke omgevingen speelt. De vraagstukken rondom grondzaken kunnen we dus vanuit meerdere invalshoeken beschouwen. Gelijkheid staat centraal bij Aequalitas. We streven naar oplossingen die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn. 

Ondersteuning bij grondbeleid voor de energietransitie in Friesland

De energietransitie in Friesland vraagt veel van overheidspartijen. Grondbeleid brengt complexiteit met zich mee. Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van onder meer grondstrategieplannen of aankoopstrategieplannen. U kunt zowel bij centrale beleidskaders als specifieke projecten van onze deskundigheid gebruikmaken. 

Wat zijn de mogelijkheden?

Gezien de complexiteit en de tegengestelde belangen die komen kijken bij grondzaken en de energietransitie in Friesland, is de juiste ondersteuning essentieel. Aequalitas biedt diverse diensten aan op het gebied van grondbeleid. Bent u nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, u bent welkom bij ons op kantoor. Ook voor vragen kunt u bij ons terecht. Op onze website vindt u een contactformulier. Vraag een offerte aan.

Kan aequalitas u van dienst zijn?

Wilt u weten wat Aequalitas voor u kan doen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

contactformulier