Planschade

Is een bestemmings- of ontwikkelingsplan onherroepelijk verklaard en vermindert uw inkomen of vermogen als gevolg van deze plannen? Dan ondervindt u planschade. Bij Aequalitas vinden we eerlijke compensatie erg belangrijk. Wij helpen u daarom graag met het verzoek dat u indient bij de overheid. Ook kunnen we u uitstekend adviseren over de beste stappen die u kunt ondernemen in uw situatie.

Wat is planschade?

Planschade is de schade die u ondervindt door de ontwikkelingen op basis van een bestemmingsplan in uw woonomgeving. Dit kan zowel op het gebied van inkomen als vermogen zijn. Zo is het mogelijk dat uw woning minder waard wordt wanneer er dicht in de buurt een windmolenpark wordt gerealiseerd. Zodra dit bestemmingsplan onherroepelijk wordt, kunt u een aanvraag voor planschade indienen. 

Wanneer planschade?

Planschade vindt plaats wanneer er sprake is van waardevermindering door een bestemmingsplan in de omgeving. Dit kan betrekking hebben op uw inkomen en vermogen. Wanneer u denkt dat bijvoorbeeld de waarde van uw woning omlaag gaat, kunt u een aanvraag voor planschade indienen. Wanneer er aantoonbaar planschade is, kan het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het bestemmingsplan, een vergoeding toekennen. Dit is in de vorm van een geldsom.

Wanneer recht op planschade?

U heeft recht op een vergoeding voor planschade wanneer u kunt aantonen dat het plan een nadelig effect heeft op uw inkomen en vermogen. Dit kan door bijvoorbeeld een rapport te laten maken op basis van een onderzoek. Bij Aequalitas kunnen we u ondersteunen om een beroep te doen op uw recht op planschade. Wel is het belangrijk dat uw situatie aan twee kenmerken voldoet. Zo is het van belang dat u voordat u uw woning kocht, de schade niet kon voorzien. Ten tijde van aankoop was het plan voor de ontwikkelingen bijvoorbeeld nog niet gemaakt. Daarnaast kunt u geen vergoeding voor planschade krijgen wanneer u al een vergoeding heeft ontvangen, bijvoorbeeld in de vorm van onteigening

Planschade indienen

Om de vergoeding voor planschade toegekend te krijgen, moet u een aanvraag indienen bij de overheid. Uw verzoek kan worden afgewezen, waarna u bezwaar kunt maken. Wanneer dit bezwaar ook is afgewezen, kunt u in beroep gaan. U kunt zich hierbij laten bijstaan door een advocaat. Bij Aequalitas kunnen we u uitstekend adviseren over wat u kunt verwachten van de vergoeding voor planschade of welke stappen u het best kunt ondernemen na afwijzing van uw verzoek. 

Planschade berekenen

Bij Aequalitas kunnen we u uitstekend ondersteunen in het geval van planschade. Zo kunnen we u ook helpen bij planschade berekenen. De omvang van de planschade wordt vaak berekend aan de hand van de maximale invulling van twee situaties. Er wordt gekeken naar de situatie voor en na de planschade. Hierbij wordt de maximale waarde van uw vermogen gebruikt en de maximale inkomsten die u kunt verwachten. Bij Aequalitas kunnen we u inzicht bieden in deze berekening en u aan de hand van deze informatie ook adviseren over de vergoeding die u mogelijk kunt verwachten. 

Hulp bij planschade

Heeft u een aanvraag voor vergoeding bij planschade ingediend, maar is deze afgewezen? Of wilt u bij het indienen van uw verzoek ondersteuning? Bij Aequalitas kunnen we al uw vragen beantwoorden en u adviseren over welke stappen u het best kunt ondernemen. Zo kunnen we u helpen bij het opstellen van de brief die u indient voor het verzoek om vergoeding. Uiteraard kunnen we u ook vertellen of u recht heeft op de vergoeding. Ook wanneer u een beroepsproces wilt aangaan nadat uw bezwaar is afgewezen, kunnen we u van dienst zijn. Neem gerust contact met ons op en stel al uw vragen of vraag om advies.

Kan aequalitas u van dienst zijn?

Wilt u weten wat Aequalitas voor u kan doen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

contactformulier