Energietransitie Groningen

De overheid werkt aan een energietransitie in Groningen, om klimaatproblemen en aardbevingen te voorkomen. Er worden geen grote hoeveelheden aardgas meer gewonnen. Voor veel inwoners van de provincie is dit een uitkomst. Grondverzakkingen en aardbevingen kunnen namelijk schade aan woningen en gebouwen veroorzaken. De energietransitie in Groningen dient dus het maatschappelijk belang. Anderzijds brengt deze transitie ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Nu er minder aardgas wordt gewonnen, is de behoefte aan duurzamere energiebronnen gegroeid.

Vanwege de energietransitie in Groningen worden er veel nieuwe projecten opgezet om energie te winnen. Er worden bijvoorbeeld meer windmolens en zonneparken gebouwd. Deze projecten vragen om veranderingen in het landschap en kunnen om die reden impact hebben op particulieren, agrariërs en commerciële bedrijven. Zowel particulieren, bedrijven als overheden kunnen een beroep doen op Aequalitas. Wij streven naar een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Grondverwerving voor de energietransitie in Groningen

Vanwege de energietransitie in Groningen heeft de overheid soms grond nodig van een particulier, agrariër of commercieel bedrijf. Grondverwerving is het verwerven van percelen om het maatschappelijk belang te dienen. Bij Aequalitas treden we namens de overheid op om een acceptabele oplossing te vinden voor alle betrokkenen. Niet alleen beschikken we over jarenlange expertise, maar ook hebben wij zelf een agrarische achtergrond. Wij hechten veel waarde aan het gelijkheidsbeginsel en houden rekening met de belangen van alle betrokken partijen.

Onteigeningsprocedures in verband met de energietransitie in Groningen

Indien het niet mogelijk is om tot een overeenkomst te komen, zal de overheid in de meeste gevallen een onteigeningsprocedure starten. De overheid mag uw perceel onteigenen als dit het maatschappelijk belang dient en proportioneel is. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de overheid een windmolen- of zonnepark op uw perceel wil bouwen, in verband met de energietransitie in Groningen. Bent u agrariër of particulier en is de overheid een onteigeningsprocedure tegen u gestart? In dit geval kunnen wij ook u van dienst zijn. 

Bij een onteigeningsprocedure kan Aequalitas u helpen om nadeelcompensatie of planschade aan te vragen. Volgens de wet mag een onteigeningsprocedure geen schade toebrengen aan uw inkomen of vermogen. Wij helpen om alle schadeposten in kaart te brengen, zodat de onteigeningsprocedure geen negatieve impact op uw financiële situatie heeft.

Zakelijke rechten

Het is niet altijd noodzakelijk om onroerend goed te verwerven voor de energietransitie in Groningen. In sommige gevallen is het voldoende als de overheid zakelijke rechten krijgt toegewezen. In dit geval wordt er een overeenkomst opgesteld, waarin verplichtingen voor zowel de grondeigenaar als de overheid worden opgenomen. Aequalitas kan advies geven indien er zakelijke rechten worden toegekend. Bovendien kunnen wij in dit geval ook helpen door een overeenkomst en/of taxatierapport op te stellen.

Vrijwillige kavelruil

Indien de overheid een perceel nodig heeft in verband met de energietransitie in Groningen, is een vrijwillige kavelruil soms ook mogelijk. In sommige gevallen geven zowel de overheid als een grondeigenaar hier de voorkeur aan. Het voordeel voor de overheid is dat deze oplossing relatief snel tot stand kan komen en geen extra kosten met zich meebrengt. Maar ook de grondbezitter kan profijt hebben van een vrijwillige kavelruil. Zo hoeft u als grondeigenaar bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting te betalen en kan uw hypotheek ongewijzigd overgezet worden. In sommige gevallen is ook een subsidie mogelijk indien u voor een kavelruil kiest.

Geeft u de voorkeur aan een vrijwillige kavelruil? Ook in dit geval kan Aequalitas u van dienst zijn. Daarnaast treden wij ook op namens overheden indien zij de voorkeur geven aan een kavelruil.

Grondbeleid voor de energietransitie in Groningen

Vanwege de energietransitie in Groningen worden er meerdere grote projecten in het leven geroepen. In sommige gevallen heeft de overheid meerdere percelen nodig om het project uit te kunnen voeren. Aequalitas kan de overheid in dit geval helpen bij grondbeleid. Wij kunnen bijvoorbeeld een aankoopstrategie bedenken. Maar ook kunnen we helpen bij de verwerving van de grond.

Wij zijn u graag van dienst!

Zijn er projecten in uw omgeving met betrekking tot de energietransitie in Groningen? En verwacht dat uw grond mogelijk onteigend wordt of loopt er al een procedure? Neem in dit geval contact op met Aequalitas, zodat wij u kunnen helpen om een passende oplossing aan te dragen.

Kan aequalitas u van dienst zijn?

Wilt u weten wat Aequalitas voor u kan doen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

contactformulier