Energietransitie Overijssel

De energietransitie in Overijssel maakt vraagstukken op het gebied van grondzaken extra complex. Aequalitas kan u daarbij ondersteunen. Wij beschikken over de juiste kennis en ervaring. Voor onder meer particulieren, agrarische bedrijven en agrarische partijen bieden wij diverse diensten aan. Wat grondzaken betreft, zijn de belangen meestal tegengesteld. De beschikbaarheid van grond in Nederland is immers beperkt. Bovendien vinden er veel veranderingen plaats. Aequalitas helpt u om tot een eerlijke overeenkomst te komen. Als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn, vraag dan een offerte aan.

Diverse diensten

Aequalitas biedt verschillende diensten om onder meer particulieren, agrarische bedrijven en overheidspartijen te ondersteunen. Voor particulieren en agrarische bedrijven bieden wij ondersteuning aan bij onder meer taxaties en zakelijk recht. Daarnaast richten wij ons op zaken waarbij zowel overheden als particulieren en bedrijven belangen hebben, dit betreft kavelruil, grondverwerving en gebiedsprocessen. Ten slotte kunnen wij overheidspartijen ondersteunen bij grondbeleid. Bij al het bovengenoemde speelt de energietransitie in Overijssel een rol. Dit maakt dat veel vraagstukken complex zijn. Deskundigheid is bij dergelijke vraagstukken essentieel. Aequalitas beschikt over de juiste expertise.

Ondersteuning bij taxaties 

U kunt bij ons terecht voor de taxatie van diverse typen percelen. Denk hierbij aan cultuurgrond, bos, water en dijklichamen. Ook kunt u ons uw boerderij laten taxeren. Onze focus ligt op agrarisch en landelijk vastgoed. Of u nou te maken heeft met een aan- of verkoopbeslissing, fiscale vraagstukken of een beoordeling inzake staatssteun, wij helpen u met het opstellen van een taxatierapport. U bent bij ons verzekerd van een zorgvuldige taxatie die aan alle eisen van het NRVT (Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs) voldoet. Door de energietransitie in Overijssel kloppen veel agrarische bedrijven bij ons aan voor ondersteuning bij onteigeningstaxaties, dit vereist immers specifieke kennis. Wij voorzien u graag van advies.

Een eerlijke overeenkomst

Wij vinden het belangrijk dat er tot een eerlijke overeenkomst wordt gekomen. Dit is geen makkelijke opgave, want meestal hebben de betrokken partijen tegengestelde belangen. Ook de energietransitie in Overijssel en de schaarste van grond maken grondzaken complexer. Het voordeel van Aequalitas is dat wij over de specifieke kennis beschikken die relevant is voor dit soort vraagstukken. U kunt van onze kennis profiteren zodat u voorkomt dat u wordt benadeeld na een overeenkomst. Om tot een eerlijke overeenkomst te komen is vertrouwen essentieel. Om het vertrouwen te waarborgen, leggen wij op zakelijke wijze contact.

De agrarische sector

Dat wij de focus leggen op landelijk en agrarisch vastgoed, is niet zonder reden. Wij hebben namelijk zelf veel ervaring in de agrarische sector. Hierdoor weten wij precies wat er komt kijken bij de verschillende vraagstukken. Daarnaast hebben wij ook in bestuurlijke omgevingen ervaring opgedaan. Dit maakt dat wij de kwesties vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken. Maak van onze expertise gebruik. 

Grondbeleid en de energietransitie in Overijssel

Naast bedrijven en particulieren kunnen wij ook overheidspartijen bijstaan. De energietransitie in Overijssel heeft veel invloed op het grondbeleid van overheden. U kunt ons benaderen als overheidspartij voor het opstellen van een centraal beleidskader, maar ook voor specifieke projecten. Wij helpen u graag met het opstellen van grondstrategieplannen of aankoopstrategieplannen. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor het opbouwen van een onteigeningsdossier of onteigeningsverzoek. Tijdens de gehele procedure kunt u een beroep doen op onze kennis en expertise.

Meer weten? Vraag een offerte aan

Heeft u ondersteuning nodig bij een taxatie of onteigeningsprocedure? Neem dan contact met ons op via het online contactformulier. De energietransitie in Overijssel maakt grondzaken complex. Aequalitas kan u de juiste ondersteuning bieden. U kunt bij ons een offerte aanvragen als u benieuwd bent naar de mogelijkheden. Wij plannen graag een afspraak in bij ons op kantoor. Als u vragen heeft, neem dan vooral contact met ons op.

Kan aequalitas u van dienst zijn?

Wilt u weten wat Aequalitas voor u kan doen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

contactformulier