Nadeelcompensatie peilbesluit

Gepubliceerd door Arjan Jalving

12 januari 2022

Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State rechtbank waaruit volgt dat bij feitelijke peilverhogingen de schade zich primair concentreert op de inkomensschade. Indien na kapitalisatie van de inkomensschade aanvullend nog aantoonbare vermogensschade (waardedaling) optreedt is dat reden tot vergoeding van deze waardedaling bovenop de inkomensschade. (ABRvS 201806799/1/A2)