Raamovereenkomst Aequalitas en ProRail op gebied van Nadeelcompensatie

Gepubliceerd door Arjan Jalving

26 april 2021

Aequalitas ondertekent een raamovereenkomst met ProRail om taxatiediensten uit te voeren op het gebied van Nadeelcompensatie. De rentmeester-taxateur is daarbij onderdeel van een aangestelde schadecommissie. Het werkgebied is heel Nederland en Aequalitas is één van de twee geselecteerde raamcontractanten. Wij zijn trots op de uitbreiding van het werkpakket, inzet van onze expertise en zien uit naar een prettige zakelijke samenwerking.